Privacy verklaring

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en verstrekken en/of verkopen persoonlijke gegevens niet aan derden. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. De meest recente versie van de privacyverklaring vind je op onze website.

Gegevens beveiligen

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Joseph Oubelkas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en een opt-in conform de regelgeving om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kiezen daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Gegevens verwerken

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of een product of dienst hebt afgenomen, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Verzendadres
  • Postcode en woonplaats
  • Organisatie
  • Naam contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • Locatie

Doeleinden

We verwerken persoonsgegevens om de bestelde boeken te versturen of telefonisch of schriftelijk contact op te nemen over een aanvraag voor een lezing. Verder gebruiken we de verkregen persoonsgegevens voor verzending van nieuwsbrieven en verwerking van de facturatie conform de richtlijnen.

Gebruik van cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies vind je op ConsuWijzer.
We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt cookies. Meer informatie over het beleid van Google Analytics
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Uitleg over het uitschakelen van cookies op de website van Your Online Choices

Gegevens delen

Jouw persoonsgegevens slaan we op in ons e-mailsysteem via de servers van NovaNews. Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, delen wij je gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.

Gegevens wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Wij nemen je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens verwijderen

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan in de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en niet bewaard. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je je natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: post@oubelkas.nl of per post: Oubelkas Communications BV, Postbus 5588, 6202 XB Maastricht.

Versie: juli 2019 | Oubelkas Communications BV